AFS Schuldhulpverlening

 

AFS biedt schuldhulpverlening als product aan diverse organisaties aan.

Volgens art. 48 van de Wet Consumentenkrediet mag dit niet tegen betaling aangeboden worden aan particulieren. Met andere woorden: de schuldenaar mag hier niet voor in rekening worden gebracht behalve de kosten van de totstandkoming van de (minnelijke) schuldregeling waarbij de wet zelfs stelt: ”No cure, no pay”.

 

Om bovenstaande reden, heeft AFS ervoor gekozen om schuldhulp aan te bieden via derden: opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars, (gerecht-)deurwaarders, maatschappelijk werk, werkgevers, banken, postorderbedrijven en hypotheekverstrekkers zijn. Het kunnen ook de naasten van een schuldenaar zijn.

 

Het doel van onze hulpverlening wordt in samenwerking met de schuldenaar en opdrachtgever geformuleerd. De schuldenaar zal geheel vrijwillig moeten meewerken aan een traject.

 

AFS beschikt over ervaren schuldhulpverleners en financieel adviseurs. Met een vastgelegde werkwijze kunnen wij deskundig inzichtelijk maken wat eraan schort en waarmee de schuldenaar geholpen kan zijn. AFS streeft ernaar om in geval van problematische schulden, de schuldenaar zo snel mogelijk over te dragen en onder te brengen in een door de gemeente gemandateerd traject.

Herken mensen met schulden

Schulden raken de maatschappij steeds meer. Werkgevers, verhuurders, banken, ziektekostenverzekeraars, postorderbedrijven, middenstand én zelfs familie, vrienden en bekenden worden geraakt door mensen met schulden.

Zodra iemand zelf schulden heeft, zal hij of zij dit niet snel bekendmaken, maar de naaste omgeving merk regelmatig dat er iets niet klopt. Er worden vaak afspraken afgezegd, mensen zijn stiller dan normaal of moeten vaker onverwachts weg. Daarnaast wordt er vaak geld geleend met de wildste verhalen over bijvoorbeeld een onverwachte buitenkans, geld dat men nog van iemand anders tegoed heeft of dat men even krap bij kas zit.

Wanneer de situatie niet snel verbetert, raakt de schuldenaar in een isolement. Ook de werkgever krijgt signalen wanneer iemand financieel ontspoort. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een voorschot op het salaris of vakantiegeld, of er wordt toestemming gevraagd om overuren te maken. Helaas valt men ook steeds vaker uit door ziekte en vage klachten.

Wanneer iemand dit of soortgelijk gedrag vertoont, is het tijd om schuldhulp in te roepen.