AFS, tevens te noemen AFS-Groep (Postbus 196, 3220 AD Hellevoetsluis), richt zich op schuldhulpverlening. Middels deze privacyverklaring tonen wij aan welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, met welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen, hoelang deze gegevens in ons bezit blijven en wat u kunt doen om de gegevens in te zien of te laten verwijderen.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het tot stand brengen van een zo efficient mogelijke werkwijze voor onze dienstverlening;
 • Het opstellen van een allesomvattend dossier;
 • Een persoonlijk traject met als doel de schulden te stabiliseren.

De grondslag van het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.

Voor de bovenstaande doeleinden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en geslacht;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Burgerservicenummer;
 • Inkomensgegevens;
 • Schuldgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige financiële gegevens.

BEWAARTERMIJNEN

AFS bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verzameld of ter naleving van wettelijke verplichtingen. Voor dossiers hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar na het afronden van het betreffende dossier.

BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

AFS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

PERSOONLIJKE RECHTEN

AFS respecteert de persoonlijke rechten van alle partijen met wie enige vorm van samenwerking is aangegeven. Dit betekent dat u altijd een verzoek kunt indienen om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Wij behandelen deze verzoeken secuur. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek bij u vandaan komt, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let u er wel op dat u uw pasfoto, BSN nummer en het documentnummer onleesbaar maakt.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

AFS deelt geen gegevens met derden zonder schriftelijke goedkeuring of samengesteld zoals in de overeenkomst, tenzij het delen van deze gegevens een wettelijke verplichting betreft.

Gedurende het traject van schuldhulpverlening wordt er echter wel verschillende partijen samengewerkt. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen op het moment dat dit is opgenomen in de overeengekomen dienstverlening die AFS aanbiedt. Indien het delen van bepaalde persoonsgegevens niet is opgenomen in de overeenkomst, vragen wij u eerst om schriftelijke goedkeuring. Heeft u eerder toestemming gegeven, maar wenst u deze in te trekken? Neem dan contact met ons op.

VRAGEN OF KLACHTEN

Indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop AFS gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met info@afs-groep.com.

WIJZIGINGEN

AFS houdt zich het recht om de privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.