[vc_row][vc_column][vc_column_text]De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite (www.AFS-groep.com) en alle daaraan gerelateerde sites beginnend met www.AFS-groep.com.
Hoewel AFS tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt AFS expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

[/vc_column_text][vc_column_text]De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

AFS beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving volgens geldende lokale wetgeving.
AFS garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

EXTERNE WEBSITES

[/vc_column_text][vc_column_text]Wanneer AFS hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat AFS de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. AFS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door AFS niet geverifieerd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

AUTEURSRECHTEN

[/vc_column_text][vc_column_text]AFS, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFS of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFS is het niet toegestaan links naar webpagina’s van AFS aan te bieden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

TOEPASSELIJK RECHT

[/vc_column_text][vc_column_text]Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

PRIVACYVERKLARING

[/vc_column_text][vc_column_text]Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de disclaimer en de privacyverklaring.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]