Versie: 14-01-2021

AFS Beschermingsbewind (AFS, wij, ons) beheert deze website en richt zich op het aanbieden van beschermingsbewindvoering. Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie indien u gebruik maakt van onze dienst(en).

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het leveren en verbeteren van onze dienst. Door gebruik te maken van beschermingsbewindvoering van AFS, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in deze privacyverklaring, hebben de termen die in deze privacyverklaring staan, dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienstverlening in de vorm van beschermingsbewindvoering, kunnen we u vragen om persoonlijke identificeerbare informatie te verstrekken. Deze persoonsgegevens verzamelen wij met de volgende doeleinden:

 • Het tot stand brengen van een zo efficiënt mogelijke werkwijze voor onze dienstverlening;
 • Het opstellen van een allesomvattend dossier;
 • Een persoonlijk traject met als doel beschermingsbewindvoering uit te voeren.

Voor de bovenstaande doeleinden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en geslacht;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Burgerservicenummer;
 • Inkomensgegevens;
 • Schuldgegevens (indien van toepassing);
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige (financiële) gegevens.

Log gegevens

Wij verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals:

 • Het IP-adres van uw computer of device;
 • Browsertype;
 • Browserversie;
 • De pagina’s die u bezoekt;
 • De tijd en datum van uw bezoek;
 • De tijd die u op pagina’s doorbrengt;
 • Overige statistieken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verzameld of ter naleving van wettelijke verplichtingen. Voor dossiers hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar na het afronden van het betreffende dossier.

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen alle benodigde technische- en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Delen van gegevens met derden

Vanuit AFS Beschermingsbewind delen wij geen persoonlijke gegevens met derden zonder schriftelijke goedkeuring of samengesteld zoals in de overeenkomst, tenzij het delen van deze gegevens een wettelijke verplichting betreft.

Gedurende het traject van beschermingsbewindvoering wordt er echter wel met diverse partijen samengewerkt. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen op het moment dat dit is opgenomen in de overeengekomen dienstverlening die AFS Beschermingsbewind aanbiedt. Indien het delen van bepaalde persoonsgegevens niet is opgenomen in de overeenkomst, vragen wij u eerst om schriftelijke goedkeuring. Heeft u eerder toestemming gegevens, maar wenst u deze in te trekken? Neem dan contact met ons op via: het contactformulier, info@afs-beschermingsbewind.nl of telefonisch via: 085 – 40 10 666.

Persoonlijke rechten

Wij respecteren de persoonlijke rechten van alle partijen met wie enige vorm van samenwerking is aangegeven. Dit betekent dat u altijd een verzoek kunt indienen om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Wij behandelen deze verzoeken zeer secuur. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek bij u vandaan komt, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let u er wel op dat u uw pasfoto, BSN en documentnummer onleesbaar maakt.

Vragen of klachten

Indien u vragen of klachten heeft over de werkwijze waarop AFS Beschermingsbewind gegevens verwerkt of over overige zaken, kunt u contact met ons opnemen of onze klachtenregeling bekijken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe privacyverklaring op deze pagina te plaatsen en de datum/versie bovenaan dit document aan te passen.

U wordt geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze verklaring zijn van kracht wanneer ze op deze pagina gepubliceerd staan.