Wat is een schuldregeling?

Er is sprake van een problematische schuldsituatie wanneer een schuld niet binnen 36 maanden kan worden afgelost. Hiervoor kan een schuldregeling worden opgestart.

Allereerst wordt er gekeken wat u maandelijks aan inkomsten en uitgaven heeft. Met deze gegevens wordt uw vrij te laten bedrag (VTLB) berekend. Dit is het bedrag dat u per maand overhoudt om alle uitgaven van te doen. Alle inkomsten boven het VTLB dienen te worden gebruikt om de schulden af te lossen. Dit bedrag wordt de afloscapaciteit (ac) genoemd.

Naast de inkomsten en uitgaven worden ook alle schulden in kaart gebracht. Nadat de totale schuldenlast bekend is, kan aan de hand van de vastgestelde ac berekend worden hoeveel geld er per maand voor de schuldeisers beschikbaar is.

Vervolgens kan er aan de schuldeisers een aanbieding gedaan worden waarbij wordt uitgegaan dat de berekende ac maximaal 36 maanden aan de schuldeisers wordt betaald en waarbij iedere schuldeisers hetzelfde percentage van zijn of haar openstaand bedrag ontvangt.

Indien alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel en bereid zijn om kwijtschelding te geven voor het bedrag dat na 36 maanden nog eventueel open staat, dan spreken we van een geslaagde minnelijke schuldregeling.

Dit is een vorm van schuldsanering waarbij geen rechter betrokken is geweest.

Indien niet alle schuldeisers akkoord willen gaan met het aangeboden voorstel dan is de minnelijke schuldregeling mislukt.

In dat geval kan er aan de rechter verzocht worden om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Aanvragen van schuldhulpverlening

Om tot een oplossing te komen voor uw problematische schulden kunt u een aanvraag voor schuldhulpverlening indienen bij de gemeente of een andere schuldhulpverleningsinstantie. Ook wij, als beschermingsbewindvoerder, kunnen een minnelijk schuldhulpverleningstraject opstarten. Hierbij hebben wij direct contact met uw schuldeisers en trachten wij naar een snellere doorloop van het schuldhulpverleningstraject en voor een oplossing voor uw financiële problemen.

Alle medewerkers van AFS Beschermingsbewind hebben jarenlange ervaring op het gebied van (gemeentelijke) schuldhulpverlening.

100% betalingsregeling

Indien er geen sprake is van een problematische schuldsituatie kunnen de schulden binnen 36 maanden volledig worden afgelost. In overleg met de schuldeisers zal er tot een passende betalingsregeling worden gekomen, waarbij er wordt gewerkt naar een schuldenvrije toekomst.

Dwangakkoord

Indien er een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met het betalingsvoorstel kan er eventueel een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank. Hierbij wordt de rechtbank gevraagd om de weigerende schuldeiser(s) te dwingen mee te werken aan een schuldregeling. Indien de rechtbank het dwangakkoord toekent, dan is er alsnog sprake van een geslaagde regeling en zullen uw schulden doorgaans in 36 maanden worden betaald tegen finale kwijting van een eventuele restschuld.

Bij de behandeling van het dwangakkoord zal de beschermingsbewindvoerder altijd meegaan naar de zitting van de rechtbank die het verzoek behandelt.